In September publiceert Sportkrant Hollands Kroon, een initiatief van Stichting Link een artikel; “De Winst van Verlies“.
Omdat dit aansluit bij de visie van SevenMatches met betrekking tot het ondersteunen van een positief voetbalklimaat, is een van onze media uitingen; “7 Regels voor Sportouders” hierbij geplaatst.

Artikel_Sportkrant_Hollands_Kroon